OLYMPUS DIGITAL CAMERA
JUSTYNA DESZCZ-TRYHUBCZAK
WSPÓŁORGANIZATOR KONGRESU BRING TEACHING TO LIFE

Justyna Deszcz-Tryhubczak jest adiunktem w Zakładzie Literatury Angielskiej oraz Studiów Porównawczych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące literatury angielskiej oraz literatury i kultury dziecięcej i młodzieżowej. Jest autorką książki Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers (2016), w której postuluje, iż badania literatury dziecięcej prowadzone dla i z dziećmi, a nie jedynie o dzieciach, przeciwdziałają wykluczaniu konkretnych doświadczeń kulturowych i społecznych młodego pokolenia z dyskursu politycznego i publicznego. Justyna jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003 i 2004), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005) oraz Internationale Jugendbibliothek w Monachium (2005). W 2012 r. zdobyła stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a w 2013 r.--Fulbright Senior Advanced Research Award na badania w Department of Childhood Studies, Rutgers University. Obecnie uczestniczy w programie unijnym COST E-READ oraz projekcie Learning to Include, który otrzymał Alumni Engagement Innovation Grant 2016 Departamentu Stanu USA. W 2017 roku uzyskała Maria Skłodowska-Curie Individual Fellowship do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Anglia Ruskin w Wielkiej Brytanii. Justyna jest również kierownikiem Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej, działającej w Instytucie od 2003 roku.