EDYTA PIKULSKA
KOORDYNATOR SZKOLEŃ BTTL W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Edyta Pikulska jest nauczycielem języka angielskiego od ponad 12 lat. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji dotyczących innowatorskich metod nauczania. Podczas swojej drogi zawodowej miała okazję pracować z każdą grupą wiekową. Od około 7 lat jej praca skierowana jest na nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej zajęcia łączą w sobie zabawę i naukę. Innowacyjne podejście do nauczania gwarantuje efektywną naukę i zadowolenie kursantów. Edyta jest również założycielką szkoły językowej Oxford Station AJO w Toruniu oraz autorką dwóch blogów dla nauczycieli: www.edytapikulska.pl oraz www.edytapikulska.lerni.us .