ANETA WILEMSKA-RUDNIK
KOORDYNATOR SZKOLEŃ  W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM & WSPÓŁORGANIZATOR KONGRESU BTTL

Aneta Wilemska – Rudnik jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i posiadaczką międzynarodowego certyfikatu CELTA. Swoich uczniów nieustannie zabiera w skrojoną na miarę ich potrzeb podróż, podczas której poznają nie tylko język, ale także kulturę, zyskując nowe spojrzenie na świat. Aneta jest adiunktem na Akademii Ignatianum i w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. Prowadzi kursy i warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki, przyswajania języka obcego, kultury i historii.  Jest nauczycielem w jednym z bytomskich gimnazjów. To praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka programów nauczania i publikacji, a także organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Języka Angielskiego Teach, Inspire, Motivate.